Heimdal Helsehus Legesenter
 
Informasjon 
Velkommen 
Nyheter 
Her finner du oss 
Om oss 
Søk i siden 
Nyttige lenker 
Betaling 
Priser 
Kontakt oss 
A/B preparater 
Sykmeldinger 
 
Årskontroller 
 
Bedriftslege 
Sjømannslege/Dykkerlege 
ØNH-lege 
Idrettsmedisin 
Petroleumslege 
Tjenester 

 

Åpningstider:

Ekspedisjon:
Mandag-Torsdag:
0800-1500

Fredag:
0800 - 1400

Lab:
Mandag-Torsdag
0730 - 1230
1300 - 1500

Fredag
0730 - 1130
1230 - 1300

 

Tlf: 72887755
Fax: 72890463
E-post (kun administrativ kontakt, ikke timebestilling eller medisinske spørsmål):
resepsjon.heimdalhelsehus@
heimdal-helsehus.nhn.no

Velkommen

Heimdal Helshus Legesenter ønsker våre pasienter velkommen til vår nye hjemmeside. Bruk hjemmesiden !

Heimdal_Helsehus.jpg

Heimdal Helsehus legesenter. 

Telefon: 72887755      Fax: 72890463      SMS/E-post:   Klikk her

LEGEVAKT/Ø-HJELP: 07352                        AMK/NØDANROP: 113

Vil du bli pasient hos oss: Din fastlege

Adresse: Sivert Thonstads Vei 7, 7072 Heimdal ( kart )


Diabetes Skole

Diabetes pasienter trenger å ha god kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet. I samarbeid med spesialist sykepleier arrangerer legene gruppeundervisning for pasienter med Diabetes type 1 og 2 samt kostregulerte. Både egne og andres pasienter er velkommen til å delta.

Ta kontakt med legesenteret for informasjon om Diabetes skole. Du kan også be din fastlege henvise deg til Diabetes skolen.

Undervisningen vil foregå i grupper på 5-10 pasienter.  Varighet ca. 5 skoletimer.

Pris: Kr 790,- inkludert kursmateriell.  

ØNH-spesialist ved Heimdal Helsehus Legesenter

ØNH-lege Kjell H.Kveberg er spesialist med offentlig avtale og driftstilskudd. Han har i mange år arbeidet som overlege ved Øre-nese-halsavdelingen ved St.Olavs Hospital der han fortsatt er tilknyttet med øreoperasjoner som hovedfelt. Han har også ansvar for opplæring av avdelingens leger i ørekirurgi.

Pasienter til øre-nese-halslegen må ha henvisning fra lege, vanligvis fastlegen eller annen spesialist. Egenandelen er fastlagt i normaltariffen for legetjenester.

Praksisen tar sikte på å være allsidig og gi tilbud til alle pasienter med øre-nese-halsproblemer.
Audiograf er tilknyttet for hørselundersøkelser, høreapparattilpasninger og øresusbehandling.

BediCo HMS AS er nå etablert i lokalene til Heimdal Helsehus i tillegg til egen avdeling på Nardo. Selskapet er en godkjent bedriftshelsetjeneste og tilbyr sine tjenester for små, mellomstore og store bedrifter. Selskapet har stor pågang av bedrifter som trenger en dyktig leverandør av bedriftshelsetjeneste/HMS/Yrkeshygiene.
BediCo HMS satser på å bli en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Trondheim og Midt Norge for øvrig.

Avdelingen som ligger på Nardo har eget undervisningsrom og eget treningssenter for sine kunder.  

Under 2013 opprettet BediCo HMS et datterselskap BediCo Instruksjon AS som driver med Førstehjelp & Brannvern. Steinar Bakke fra Vinjes er daglig leder i dette selskapet som holder til på Nardo.

 

BediCo HMS

 

Viktig Informasjon !

Laboratoriet ved Heimdal Helsehus Legesenter åpner 0730 hver dag !

Heimdal Helsehus Legesenter samarbeider med Det medisinske fakultet ved NTNU og har til tider legestudenter på besøk. Vi setter pris på om våre studenter kan være med under legetimene.
Dersom du som pasient ikke ønsker dette vennligst si fra om dette før legetimen.

Dersom du har fastlege ved Heimdal Helsehus legesenter og har en kronisk sykdom som krever medisinsk oppfølging vil du få innkalling til kontroller/årskontroll. Snakk med legen din om dette.

 
Copyright © 2010 DIPS ASA